hedgehog in the fog (Yojik v tumane) / yuri norstein / 1975